Οι «Πιερίδες Μούσες» 30 χρόνια διδάσκουν ποδόσφαιρο γυναικών και μετρούν δεκάδες διακεκριμένες αθλήτριες που ξεκίνησαν από την Ακαδημία τους και διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό


Μια ακόμη αθλήτρια από το δυναμικό των ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ φτάνει μέχρι την είσοδο της Εθνικής Ομάδας (Κ15) και έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα να ενταχθεί σ αυτήν.