– Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν και συνεχίζονται

– Έναρξη τμημάτων το Φεβρουάριο


Με στόχο τη διατήρηση των νοητικών ικανοτήτων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή, την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και την ενίσχυση της ευεξίας των μελών τους, νέες εκπαιδευτικές ομάδες, θα λειτουργήσουν τον Φεβρουάριο, στα ΚΑΠΗ & τα ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) της Κατερίνης. Τον σχεδιασμό λειτουργίας των τμημάτων έχουν η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με την 4η ΤΟΜΥ.