Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι μία συχνή και δυνητικά επικίνδυνη αγγειακή πάθηση γιατί μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή. Η θρομβοεμβολική νόσος εμφανίζεται κλασικά όταν πληρούται η τριάδα του Virchow: υπερπηκτικότητα, αλλαγή στη ροή του αίματος (π.χ. στάση) και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.